casus o nas casus zakres usług casus wynagrodzenie casus kontakt
 WITAMY NA STRONIE FIRMY PRAWNICZEJ CASUS

Jesteśmy jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych Kancelarii w Gorzowie Wlkp. Usługi w zakresie pomocy prawnej świadczymy już od 1991r.
    Obecnie w skład merytorycznego zespołu Kancelarii wchodzą trzej radcy prawni Maria Draguła, Jolanta Ruszczak, Sebastian Leś oraz aplikant radcowski Adrian Horoszko.

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu:
 
  • prawa cywilnego (w tym sprawy odszkodowawcze, windykacja należności, obrót nieruchomościami),
  • prawa handlowego (w tym tworzenie, przekształcanie, łączenie oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek prawa handlowego, sporządzanie uchwał organów spółek, protokołów, umów i aktów założycielskich),
  • prawa upadłościowego i naprawczego,
  • prawa pracy,
  • prawa rodzinnego (w tym sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku),
  • prawa administracyjnego (w tym zaskarżanie decyzji),
  • prawa zamówień publicznych (w tym pomoc w przygotowaniu dokumentacji ofertowej, pisanie protestów i skarg, prowadzenie szkoleń)
  • funduszy europejskich (w tym sporządzenie biznesplanów oraz odpowiednich wniosków o dofinansowanie)

Copyright CASUS, 2008. All rights reserved.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Piotermen.com